Noten leren Lezen

Noten lezen kan ontzettend handig zijn bij het bespelen van een muziekinstrument. Bij het bespelen van een muziekinstrument, zoals een piano of een gitaar, het kunnen lezen van noten handig wanneer muziekstukken wilt spelen.
Noten leren lezen lijkt in het begin misschien ingewikkeld, maar na enkele oefeningen kan je al vrij snel noten lezen. Wanneer je echt noten wilt leren lezen, is het raadzaam om een cursus te volgen. Ook zijn er handige boeken verkrijgbaar waarmee je eenvoudig noten leren lezen. Noten leren lezen hoeft niet moeilijk te zijn.
Een muziekinstrument op een stem veroorzaakt een trilling die een geluid, een toon. Hoe sneller de trilling, des te hoger de toon. Niet alle combinaties van tonen klinken prettig en om ervoor te zorgen dat de verschillende tonen samen goed klinken, gebruikt men een toonladder. Op de toonladder staan de muzieknoten stapsgewijs van laag naar hoog. Muzieknoten worden zomaar achter elkaar gespeeld of gezongen. Er is meestal een bepaalde tijd afstand tussen de verschillende noten en dat noemen we het ritme van de muziek. De volgorde van de muzieknoten en de maat vormen samen de melodie.
In het kort kan de volgende uitleg worden gegeven:

  • De sleutel tot toonhoogte van de muziek aan. Dit is de G-sleutel vioolsleutel.
  • De chromatische tekens geven de toonsoort aan. De toonsoort zijn reeks noten die bij elkaar horen.
  • Het maatteken geeft aan in welke maat het stuk moet worden gespeeld.
  • Het rustteken geeft aan wanneer je even stoppen met muziek maken.
  • Het tempo van de muziek wordt vaak in het Italiaans aangegeven. Allegro betekent bijvoorbeeld snel en vrolijk.
  • Voordrachtsaanduidingen vertellen hoe hard de muziek moet worden bespeeld. Zo betekent mf ookwel mezzo forte. Dit houdt in gematigd hard.
  • Een verbindingsboogje tussen twee dezelfde noten betekent dat die noten als een ononderbroken noot worden gespeeld.
  • Een muziekstuk is in gelijke maten verdeeld. Elke maat heeft hetzelfde aantal slagen zoals het maatteken dat aangeeft. Aan het einde van elke maat wordt een maatstreep gezet.
  • Een crescendo betekent dat de muziek in toomsterkte toeneemt.
  • De notenbalk bestaat uit vijf horizontale lijnen en de plaats van de noten geeft de toonhoogte aan. De acht noten in een octaaf worden met een letter uit het alfabet benoemd.

Comments are closed.